Hvor godt kommunikerer din publikation?

Uanset om din publikation er web- eller papirbaseret, spiller udformning og arkitektur en afgørende rolle for dens gennemslagskraft og klarhed.
Ribergård & Munks publication check kommer ud i samtlige redaktionelle kroge.
Med udgangspunkt i jeres redaktionelle ”programerklæring” samt vores analyse af jeres publikation udarbejdes en skriftlig vurdering af:
• publikationens formsprog og tone
• arkitektur og funktionalitet
• struktur, navigation og rytme
• typografi, design og layout
• redigering af tekst og billeder
• brug af visuel kommunikation
• teknisk standard
• forsiden

 

Vi afrunder eftersynet med et møde på jeres redaktion (varighed efter ønske, dog højst 6 timer) hvor den skriftlige vurdering bliver underbygget med konkrete eksempler.
Grundprisen for et publication check er DKK 20 000 plus eventuelle rejseomkostninger.

 

En række publikationer har benyttet Ribergård & Munks publication check. Her er et udpluk:
• Magasinet MIDT
• Samvirke
• Ugeskrift for læger
• Idé-Nyt
• Dagens Medicin
• De Bergske Blade
• Søndagsavisen
• Hjemmet
• Markedsføring
• Hendes Verden
• Etelä-Suomen Sanomat
• Weekendavisen
• Vores børn
• COWIfeature
• FOA-Bladet
• Sydsjællands Tidende