Page 4 of 45« First...23456...102030...Last »

Kristeligt Dagblad

AWARD OF EXCELLENCE (TYPOGRAFI), EUROPEAN NEWSPAPER AWARD 2012
HÆDERSDIPLOM (OVERALL DESIGN), SND/S 2009
HÆDERSDIPLOM (REDESIGN), SND/S 2005
HÆDRENDE OMTALE, ÅRETS AVISSIDE 2007

af Ole Munk; publiceret 15 maj 2012
Klik på billederne for at forstørre

 

Siden 2004 har Ribergård & Munk arbejdet med Kristeligt Dagblads visuelle form. Vi har udviklet designkonceptet gradvist i takt med avisens redaktionelle udvikling, og det har blandt andet udmøntet sig i nye sektioner og stofområder. Her er historien om snart ti års samarbejde.

Da Erik Bjerager satte sig i chefredaktørstolen på Kristeligt Dagblad i 1994, var oplaget faldet til 14.147 — det laveste siden Anden Verdenskrig — og her kort før sit 100 års jubilæum måtte avisen anses for lukningstruet.
Den unge redaktør (Bjerager er født i 1958) indledte imidlertid en redaktionel fornyelsesproces, hvor han valgte at brede avisens tidligere snævert religiøse fokus ud. Målgruppen blev i højere grad mennesker med interesse for etik og livsholdninger i almindelighed, og ti år senere kunne Kristeligt Dagblad med rette kalde sig ”avisen om livets store spørgsmål”.

I samme periode var avisens grafiske udtryk løbende blevet justeret af daværende designchef Leif Petersen, og Kristeligt Dagblad markerede sig jævnligt som prismodtager ved den årlige designkonkurrence om Årets avisside. Redaktionelt havde avisen imidlertid gennemgået så omfattende forandringer, at en mere radikal fornyelse af den visuelle profil syntes tiltrængt.
Erik Bjerager kontaktede Ribergård & Munk i foråret 2004, og vi indledte en samarbejdsproces der et halvt år senere udmøntede sig i et redesignet Kristeligt Dagblad.

Kristeligt Dagblad er en såkaldt ”nicheavis”. Den henvender sig til en målgruppe der generelt læser mere end gennemsnitsdanskeren, og som er storforbrugere af bøger.
Redesignet i 2004 introducerede Scala som ny rubrikskrift. Intentionen var at give Kristeligt Dagblad mere personlighed og tilføre et klassisk, nærmest ”litterært” præg, der skulle tiltale avisens bogvante publikum.

En vigtig del af vort arbejde med at udvikle og raffinere Kristeligt Dagblads design er gået ud på at optimere avisens brødtekst.
Øvelsen har haft et dobbelt sigte: Dels er det naturligvis essentielt, at teksten bliver så letlæst som overhovedet muligt. Men samtidig har pladsøkonomi spillet en vigtig rolle, idet Kristeligt Dagblad skal have mulighed for at bringe også længere artikler, uden at dette automatisk får siderne til at fremstå grå og triste.

Avisens brødtekst har således gennemgået en udvikling, der går stik imod den almindelige trend: Den er blevet mindre.
I 2004 gik vi fra Times 10/11 til Quadraat 9.8/10.74, og i avisens seneste redesign har linieafstanden fået yderligere en tak nedad. Vel at mærke uden at læseligheden er blevet reduceret — faktisk tværtimod.
Det handler først og fremmest om at sørge for, at ”luften” fordeler sig på de rigtige steder.

Samtidig med omlægningen i 2004 lancerede avisen en ny fredagssektion kaldet Liv&Sjæl.
Vi introducerede en speciel vinrød farve der, sammen med den konsekvente brug af versaler i rubrikkerne, er blevet denne afdelings kendemærke.

Kristeligt Dagblad er en avis, der udmærker sig ved konstant udvikling, og så godt som hvert eneste år siden 2004 har Ribergård & Munk været involveret i nye initiativer, samtidig med at den grafiske form er blevet løbende justeret.

I 2007 kom fx lørdagssektionen Bøger&Kultur og i 2008 kalendertillægget Kirku.
Samme år lancerede vi en helt ny form på Kristeligt Dagblads debatsider, der fra at have været relativt grå blev nogle af de mest sprælske og kontrastfyldte i avisen.

I efteråret 2011 besluttede chefredaktør Erik Bjerager og hans ledelsesteam, at det var tid til at gentænke hele det redaktionelle koncept, hvilket naturligvis også måtte involvere formen. Vi indledte en række uformelle møder med ret åbne dagsordener, hvor vi diskuterede form såvel som indhold uden at bekymre os særlig meget om hvad der var hvad.

Vore møder, og det sideløbende arbejde med udviklingen af form og redaktionelt indhold, resulterede i et nyt aviskoncept der fik premiere 10 februar 2012.

Kristeligt Dagblad er blevet renere, lysere og mere konsekvent i sin visuelle form.
Hele indholdet af avisens typografiske værktøjskasse er skiftet ud. Skriftfamilien Meta Serif danner grundlag for KDs ny typografi og anvendes både i rubrikker og brødtekst. En ny ”lys” version af Meta Serif er udviklet specielt til Kristeligt Dagblad af Erik Spiekermanns designstudio.
Meta Serif får selskab af skrifterne TheSans og Cordale; sidstnævnte er desuden udgangspunktet for avisens ny bladhoved.

Et nyt forsidekoncept og en innovativ brug af henvisninger og teasere er nøgleelementer i det relancerede Kristeligt Dagblad. Ud over en ”traditionel” topnyhed skal den nye forside afspejle den indholdsmæssige diversitet, som er et af Kristeligt Dagblads særlige kendetegn, ved at eksponere såvel henvisninger som hele artikler hentet fra stofområder og genrer, der normalt ikke ville finde vej til en avisforside – fx analyser, anmeldelser, debatindlæg og interviews.
De karakteristiske designelementer fra forsiden genfindes igennem hele avisen i form af ”promo-bokse”, der bruges til at ”strømline” den redaktionelle plads på siderne. Ideen er at slå to fluer med ét smæk: Man gør reklame for avisens indholdsmæssige mangfoldighed, samtidig med at det bliver enklere at skabe klare og indbydende sider.

Læserne har taget godt imod det ny Kristeligt Dagblad, og avisen er mere populær end nogensinde før. I en læserundersøgelse, som Kristeligt Dagblad gennemførte i sommeren 2012, lå over 95 procent af svarene i kategorierne ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med avisen, heraf næsten 60 procent i den sidste kategori.
I 2011 var oplaget steget til 26.631 eksemplarer, næsten en fordobling i forhold til 1994, og det daglige læsertal er nu 115.000.

Klik på billedet for at se en hel avis i pdf-format (2.9 Mb).