JOURNALIST ELLER KUNSTNER

Ole Munk, 1992. En undersøgelse af hvordan aviser rundt om i verden arbejder med nyhedsgrafik. Bogen beskriver forskellige måder at organisere arbejdet med nyhedsgrafik på, herunder samarbejdet med andre medarbejdere på avisen, og analyserer hvordan resultaterne udmønter sig i avisens spalter.
Endvidere opstilles en række kvalitetskriterier for nyhedsgrafik, og det undersøges hvorvidt dagbladene lever op til disse.

Bogen er udsolgt fra forlaget, men du kan downloade en pdf-version her (6.4 Mb).