AVIS-LAYOUT OG REDIGERING

3. REVIDEREDE UDGAVE, 2008
Af Ole Munk & Maj Ribergård. En rigt illustreret grundbog, primært rettet imod folkeskolens ældste klasser. Bogen kan imidlertid også bruges af nye eller let øvede i faget, der måtte savne en grundlæggende indføring i emnet avislayout.
Kan købes hos Dansklærerforeningens Forlag.