Page 3 of 3123

Bladlayout og redigering

Lær at se siderne med visuelle briller!

Hvis dit udgangspunkt for at layoute og redigere sider – avissider, magasinsider eller websider – er en journalistuddannelse, har du kun dit naturtalent at støtte dig til når du skal få helheden til at “spille” visuelt. Og den visuelle udformning er en afgørende faktor for om din side vil blive læst eller sprunget over.
Vort 1-dags kursus i bladlayout og redigering foregår på din arbejdsplads. Du og dine kolleger vil med dette kursus få en fælles platform i forhold til den visuelle udformning af jeres publikation, og et fælles sprog til at diskutere jeres layoutproblemer med.
Såfremt en anden kursusform ønskes, fx afholdelse i vore lokaler eller over et længere forløb, er du velkommen til at ringe eller maile og diskutere oplægget med os.

Vi gennemførte første gang kurset i november 2009 for Nordjyske Stiftstidende. Læs her hvad kursisterne sagde bagefter:

”Ole Munk skræddersyede kurset i overensstemmelse med vore behov og ønsker, og det førte til en særdeles inspirerende kursusdag, hvor vi lærte at betragte sideopbygning og layout med mere ”visuelle briller” og udnytte det forhåndenværende billed- og tekstmateriale optimalt.
Samtidig fik vi skærpet vores fælles fornemmelse af avisens generelle designudtryk gennem en konstruktiv kollegial debat, styret af Ole Munk.
Det kursus har vi været glade for, og det har givet os et værdifuldt udgangspunkt for den kommende interne uddannelse”.

Jørgen laCour-Harbo
”Layout med lim, saks og farvet papir i 2010? Jo, du læste rigtigt. Og det virker! Den helt store øjenåbner for mange på redaktionen var at prøve at se bort fra indhold i billeder og tekst. At arbejde med farvede former i stedet for rubrikker, tekst og annoncer. Simpelthen lim, saks og farvet papir. Få det klistret oven på layoutet, og det kommer til at stå ubarmhjertigt klart, hvorfor siden ikke harmonerer, hvorfor prioriteringen af billeder kunne gøres bedre”.
Carsten Søgaard Jensen